O2 Skin V.X.H Sẹo
O2 Skin T.Đ.T Sẹo
O2 Skin T.B.B Sẹo
O2 Skin N.T.C Sẹo
O2 Skin N.M.H Sẹo
O2 Skin N.T.T.H Sẹo
O2 Skin N.M.H Sẹo
O2 Skin N.H.S Sẹo
O2 Skin N.T.K.D Sẹo
O2 Skin Đ.T.M Sẹo
O2 Skin B.A.T Sẹo
O2 Skin N.T.A.T Sẹo
O2 Skin N.Đ.H Sẹo
O2 Skin N.T.M.N Sẹo
O2 Skin P.C.Đ Sẹo
O2 Skin T.T.T.M Sẹo
O2 Skin N.T.N Sẹo
O2 Skin L.T.T.T Sẹo
O2 Skin H.T.T.H Sẹo
O2 Skin N.T.L.Q Sẹo
O2 Skin L.V.H Sẹo thâm trung bình - Sẹo rỗ nhẹ
O2 Skin H.T.T.H Sẹo thâm trung bình - Sẹo rỗ nhẹ
Video Phạm Thị Yến Sinh viên
Video Minh Thư Học sinh
Video Thanh Trang Nhân viên
Video Minh Hiếu Giáo viên

(*) Hiệu quả điều trị có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, nếu bạn có cơ địa tốt hiệu quả điều trị sẽ đạt cao hơn.