• 11
  • 08

Dịch vụ điện di Vitamin C tại O2 SKIN

Hiện nay phương pháp điện di được công nhận là phương pháp giúp đưa Vitamin C vào cơ thể với hiệu quả cao hơn các phương pháp các rất nhiều lần mà lại đảm bảo an toàn cho sức khỏe

(*) Hiệu quả điều trị có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, nếu bạn có cơ địa tốt hiệu quả điều trị sẽ đạt cao hơn.